เก้าอี้รับประกัน 6 ปี ในส่วนของ

โช้ค, ล้อ, เฟรมฐานห้าแฉก, กลไกทั้งหมด (ที่ปรับพนักพิง, ที่ปรับโช้ค, ที่ปรับเอนเบาะนั่ง และที่ปรับระดับแขน)

วิธีการส่งเคลม

กรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

หมายเหตุ: รับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน หลังจาก 7 วันจะรับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยลูกค้ารับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเข้ามาตรวจสอบ และทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้า